Kancelaria adwokacka Adama Bajgera
609-771-230

Zakres usług

 1. Udzielanie porad prawnych
 2. Sporządzanie pism:
  pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, odwołania itp.
 3. Obrona w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia, polegająca na:
 • obronie podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronie oskarżonych w postępowaniu przed sądem,
 • obronie skazanych w postępowaniu wykonawczym o:
  • udzielenie odroczenia wykonania kary,
  • udzielenie warunkowego zwolnienia,
  • udzielenie przerwy w karze,
  • zarządzenie wykonania kary,
  • wykonywanie kary w warunkach systemu dozoru elektronicznego.
 1. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego:
 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku dorobkowego po rozwodzie,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie.
 1. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku, zniesienie współwłasności,
 • sprawy o zachowek.
 1. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego:
 • sprawy o zapłatę w postępowaniu cywilnym,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • windykacja należności w postępowaniu komorniczym,
 • sprawy o służebności i zasiedzenie,
 • sprawy o naruszenie własności i posiadania.
 1. Reprezentowanie w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.